Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,12.05.2017

Ulkoasiainministeriön liittyminen U4 Anti-Corruption Resource Center:in jäseneksi

Kuvaus

U4 korruption vastainen palvelu- ja tietokeskus palvelee jäseninä olevien maiden kehitysyhteistyöhenkilöstön tarpeita korruption vastaisen työn saralla. U4 tarjoaa neuvontapalveluita, tutkimusta ja materiaalia sekä koulutusta antikorruptiotyön eri teemoihin liittyen. Sen erottaa muista toimijoista se, että U4 nimenomaisesti keskittyy kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tarpeisiin. U4:n toiminnan päämääränä on vähentää korruption negatiivisia vaikutuksia kestävään ja osallistavaan kehitykseen. Toiminnan yleisenä tavoitteena on tarjota jäsenille relevanttia, korkeatasoiseen tutkimukseen perustuvaa korruptioon liittyvää tietoa ja koulutusta. Lisäksi kaikkien saatavilla olevien tutkimusten ja julkaisujen kautta toiminta tähtää globaalin korruption määrän vähentämiseen. U4:n palvelut keskittyvät www.u4.no –nettisivulle. Vuonna 2016 U4 järjesti yksitoista nettikoulutusta ja viisi maakohtaista työpajaa. Helspdesk pyyntöjä tehtiin 24 kappaletta. Formin.fi-osoitteista käytiin U4:n www-sivuilla 344 kertaa ja Suomesta vierailuja tehtiin yhteensä 583. Koulutuksiin (nettikurssi, maatason työpajat, koulutus Helsingissä) osallistui 37 UM:n virkamiestä. Suomen U4-jäsenyyden tavoitteena on vahvistaa Suomen kehitysyhteistyön tuloksellisuutta ja tehokkuutta, lisäämällä sitä toteuttavien henkilöiden ja tahojen ymmärrystä korruption vastaisen työn eri osa-alueista ja teemoista. Suomi on ollut U4:n jäsen vuodesta 2012. Suomi tukee U4:ää 220 000 eurolla vuonna 2017.

Rahoituspäätös  12.05.2017

220 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Rahoituskanava

Yliopisto, tutkimuslaitos tai asiantuntijaryhmä

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89900002

Tunnus

UHA2017-001776

Sivua muokattu

10.07.2017