Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Naisten asema ja oikeudet

Kuvaus

Hankekokonaisuuden tavoitteena on käsitellä kehitysmaiden naisten asemaa ja oikeuksia monipuolisesti ja lisätä suoraan ja välillisesti kansalaisten tietämystä teemasta. Lisäksi tavoitteena on saavuttaa erilaisia avainryhmiä Suomen kehityspolitiikan vahvistamisen ja kehittämisen näkökulmasta. Hankkeessa keskitytään naisten asemaan perheissä ja yhteiskunnissa sekä erilaisten oikeuksien toteutumiseen naisten elämässä. Oma raha, koulutus, omistaminen, poliittinen osallistuminen ja päätöksenteko, vapaa-ajan jakautuminen ja työnjako perheiden sisällä ovat keskeisiä näkökulmia teemaan. Tavoitteena on lähestyä teemaa vertailun ja vertaistuen kautta. Emme halua esittää suomalaisia oppimestareina, vaan hankkeessa vertailtaisiin erilaisia ongelmia, oikeuksien toteutumista ja toteutumisen esteitä globaalissa pohjoisessa ja etelässä. Tärkeää on hahmottaa myös eri valtioiden sisällä olevat oikeuksien ja aseman erot. Hanke on suunnattu sekä miehille että naisille, koska naisten rooli yhteiskunnassa ei muutu, jos miehet eivät tiedosta vallitsevia ongelmia. Usein naisten oikeuksien esteenä ei ole puutteellinen lainsäädäntö, vaan yhteiskunnallinen todellisuus. Hankkeen tavoitteena on myös päivittää yleistä tiedontasoa, joka on usein useita vuosia jäljessä suhteessa kehitysmaiden vallitsevaan todellisuuteen. Tarkoituksena on nostaa esille myös kuohuttavia aiheita, esimerkiksi naisten asema fundamentalistisissa muslimiyhteisöissä. Tämänkaltaisia teemoja pyritään avaamaan yhteistyössä alan tutkijoiden kanssa. Hanke rakentuu kolmesta elementistä: 1) konferenssi 2) julkaisu 3) alueellisia tilaisuuksia, joissa keskusteltaisiin aihepiiristä alustusten pohjalta. Hanke kestää 17 kuukautta; se alkaa maaliskuussa 2013 ja päättyy heinäkuun lopussa 2014.

Myönnöt

  • 2013: 40 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Edistysmielisen tutkimuksen yhdistys r.y

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892124

Tunnus

UHA2012-005977

Sivua muokattu

04.10.2013