Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Kehitysmaat mainosten takana

Kuvaus

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on saada nuoret tiedostamaan arkisten kulutustavaroiden ja -valintojen yhteydet globaaleihin kehityskysymyksiin sekä rohkaista heitä toimimaan vastuullisemman tuotannon ja kuluttamisen edistämiseksi. Kyky arvioida kriittisesti mainoksia ja niiden välittämiä viestejä on tärkeä taito tämän päivän maailmassa, jossa nuoret ovat mainonnan kohteena päivittäin ja jossa esimerkiksi vaatteet ja kulutuselektroniikka ovat tärkeitä nuorten identiteetin rakentajia. Hanke vahvistaa nuorten kykyä suhtautua kriittisesti kohtaamaansa tieto- ja mainostulvaan sekä tiedostamaan kulutustuotteiden taakse kätkeytyvät tuotantoketjut ja tuotannon vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön etenkin globaalissa Etelässä. Samalla nuorten tiedot kehitysmaiden todellisuudesta kasvavat ja heidän toimintavalmiutensa sekä eettisen kuluttamisen että vastuullisen yritystoiminnan edistäjinä vahvistuvat. Toimintamuodot 1) Työpajat yhteistyössä media-alan oppilaitosten kanssa 2) Kouluvierailut yläkouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin 3) Vastamainoskilpailu 4) Vastamainosnäyttely

Myönnöt

  • 2013: 65 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Eettisen kaupan puolesta ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892125

Tunnus

UHA2012-005979

Sivua muokattu

04.10.2013