Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,21.06.2017

Kirkon ulkomaanapu, uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkosto

Kuvaus

Hankkeella tuetaan Kirkon ulkomaanavun (KUA) toimintaa uskonnollisten ja perinteisten johtajien globaalin rauhanvälitysverkoston (Network for Religious and Traditional Peacemakers) sihteeristönä. Verkoston toiminta kohdistuu kehitysmaihin ja sen kattavana ylätavoitteena on edistää rauhaa ja ehkäistä konflikteja. Sen toiminta tähtää rauhanvälityksen ja konfliktinratkaisun tehostamiseen vahvistamalla konfliktimaiden yhteiskuntien omaa omistajuutta ja tukemalla uskonnollisten ja perinteisten johtajien potentiaalia vaikuttaa rauhan puolesta. Verkoston työ jäsentyy vuosina 2017 - 2018 kolmen eri temaattisen kokonaisuuden alle, jotka ovat 1) rauhantyön tuki 2) inklusiivisuus rauhantyössä 3) temaattinen asiantuntemus väkivaltaisen ekstremismin torjumisessa ja ennaltaehkäisyssä. Verkostoitumisen ohella tutkimus ja koulutus toimivat työn läpileikkaavina muotoina rauhantyössä. Syksyllä 2017 toteutetaan yhdessä Ulkoministeriön kanssa verkoston ulkopuolinen arviointi. Hanketta on tuettu vuodesta 2014 ja kyseessä on 3. lisämyöntö. Aloite on kansainvälisesti innovatiivinen ja se on saanut hyvää palautetta aktiivisuudestaan. Verkosto tukee Suomen rauhanvälitystoiminnan tavoitteita. Suomelle on tärkeää, että verkosto on läheisessä yhteistyössä YK:n kanssa ja tukee sen toimia. Hanketta on edistetty tiiviissä yhteistyössä YK (DPA, MSU), UM:n ja muiden kumppaneiden kanssa. Hanke tukee osaltaan myös suomalaisen rauhanvälityskapasiteetin kasvattamista ja yhteyksien luomista kansainvälisiin toimijoihin meille tärkeällä alalla. Sukupuolten tasa-arvo ja naisten osallistaminen rauhanprosesseissa ovat keskeisiä tavoitteita, vaikka uskonnolliset ja perinteiset johtajat ovat haastava viiteryhmä. Verkosto ehkäisee myös väkivaltaista ekstremismiä.

Lisätietoa

peacemakersnetwork.org

Rahoituspäätös  21.06.2017

1 080 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 50%
  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 35%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 15%

Rahoituskanava

Kirkon Ulkomaanavun säätiö

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

89892283

Tunnus

UHA2017-002626

Sivua muokattu

21.08.2017