Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,10.04.2013

YK:n ympäristöohjelma (UNEP); Suomen maksu ympäristörahastoon vuonna 2013

Kuvaus

YK:n ympäristöohjelma (United Nations Environment Programme, UNEP) perustettiin ensimmäisenä ympäristöasioita käsittelevänä YK:n toimielimenä yleiskokouksen päätöslauselmalla vuonna 1972 Tukholman ympäristökonferenssin jälkeen. Se on johtava maailmanlaajuisten ympäristökysymysten hoitaja, joka edistää ympäristökysymysten johdonmukaista huomioon ottamista kaikessa kansainvälisessä yhteistyössä kestävän kehityksen hyväksi. YK:n kestävän kehityksen konferenssin (Rio+20) suositusten mukaisesti UNEPin hallintoneuvostossa helmikuussa 2013 sovittiin UNEP:in vahvistamisesta mm. seuraavasti: hallintoneuvoston jäsenyys kattaa kaikki maat, hallintoneuvoston päättää jatkossa kaksipäiväinen ministeriosuus ja hallintoneuvoston työtä valmistellaan tehokkaammin avoimen pysyvien edustajien ryhmän kautta. Suomen painotuksia UNEP:in toiminnan tukemisessa ovat: ilmastonmuutos, ympäristöturvallisuus, tieteellinen osaaminen, kestävä kulutus ja tuotanto sekä kemikaalit. Esityksenä on, että Suomi maksaa YK:n oheisen maksatuspyynnön mukaisesti 3,4 miljoonaa euroa ympäristörahastoon kuluvan vuoden talousarviosta.

Lisätietoa

www.unep.org

Rahoituspäätös  10.04.2013

3 400 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

YK:n ympäristöohjelma

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89890004

Tunnus

UHA2013-001410

Sivua muokattu

21.08.2013