Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Latinalaisen Amerikan marginaalit valokeilassa - vähemmistöt valkokankaalla.

Kuvaus

Tavoitteena on tehdä tunnetuksi Latinalaisen Amerikan kulttuuria ja yhteiskunnallista kehitystä sekä viestittää siellä asuvien marginaalisten ryhmien todellisuudesta. Lisäksi tarkoituksena on lisätä keskustelua Latinalaisesta Amerikasta ja sen maista, tuoda esille useita kehityspoliittisia näkökulmia, tehdä yhteistyötä useiden järjestöjen ja oppilaitosten kanssa sekä päästä myös näkyviin mediassa. Hankkeen avulla halutaan lisätä suomalaisten tietoisuutta Latinalaisen Amerikan todellisuudesta ja tarjota keskustelukanavaa vastaavien teemojen käsittelyyn Suomessa. Hankkeella halutaan osoittaa, että elokuvataide on yksi varteenotettava keino kehittää yhteiskuntia, pureutua sosiaalisiin ongelmiin ja parantaa ihmisen elämänlaatua. Hankkeessa kutsutaan Suomeen kolme latinalaisamerikkalaista elokuvaohjaajaa, jotka käsittelevät töissään maansa syrjäytyneiden todellisuutta tai muuten aiheita, jotka tuovat Latinalaisen Amerikan lähemmäksi suomalaisia. Hanke liittyy Cinemaissíssa lokakuussa 2013 yhdessä kansalaisjärjestöjen ja oppilaitosten kanssa järjestettävään Latinalaisen Amerikan ja Karibian elokuvafestivaaliin. Hankkeessa järjestetään kaksi eri syrjäytyneisyyden teemaa käsittelevää seminaaria ja kolme ilmaisnäytöstä lukiolaisille sekä kolme kaikille avointa näytöstä. Järjestön jäsenistä valtaosa on Latinalaisesta Amerikasta Suomeen muuttaneita maahanmuuttajia; he ovat vahvasti mukana toteuttamassa niin hanketta kuin elokuvafestivaaliakin (vapaaehtoistyö).

Myönnöt

  • 2013: 30 056 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Cinemaissi Lat.am elokuvan yhdisys ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892123

Tunnus

UHA2012-005974

Sivua muokattu

04.10.2013