Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,22.10.2013

Instituutioiden välisen kehitysyhteistyön instrumentin seurantakonsultti

Kuvaus

Seurantakonsultin toimenkuva koostuu Instituutioiden välisen kehitysyhteistyön instrumenttia hyödyntävien suomalaisten valtion virastojen toteuttamiin hankkeisiin annettavasta teknisestä avusta (tuki suunnittelulle, toteutukseen ja seurantaan). Seurantakonsultti neuvoo ja opastaa suomalaisia valtion virastoja instrumentin hyödyntämisessä. Seurantakonsultin rooli on rajattu lähinnä hallinnollis-teknisen työn tuki. Instituutioiden välisen kehitysyhteistyön instrumentti (IKI) on lanseerattu 2008 ja lukuisia hankkeita on käynnissä alueosastoilla. Hankkeet ovat melko pieniä ja niiden suunnittelu ja seuranta ovat työläitä prosesseja. Nyt esittelyssä oleva hanke edistää tehtävien ulkoistamista siten, että ministeriölle jäävät keskeiset päätöksentekovastuut mutta muut rutiinimaiset hallinnolliset toimet ulkoistetaan mahdollisimman laajasti seurantakonsultin tarjoamaksi tueksi. Hankkeen tavoitteena on edistää IKI-hankkeiden tehokasta hallinnointia. Hankkeen strategiana on käyttää yhtä suomalaista konsulttiyritystä tarjoamaan hallinnollisia palveluita ministeriölle.

Rahoituspäätös  22.10.2013

350 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Rahoituskanava

Konsultit

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89852401

Tunnus

UHA2011-006533

Sivua muokattu

14.11.2013