Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,26.03.2013

Hankesuunnittelu ja -seuranta itäosaston yhteistyömaissa

Kuvaus

Laajemman Euroopan aloite (Wider Europe Initiative) on Itä-Euroopan (Ukraina, Moldova, Valko-Venäjä), Etelä-Kaukasian (Armenia, Azerbaidzhan, Georgia) ja Keski-Aasian (Kazakstan, Kirgisia, Tadzhikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) kattava Suomen kahdenvälinen kehityspoliittinen puiteohjelma, joka lanseerattiin v.2009. Se käsittää koko kohdealuetta koskevia yhteistyöohjelmia, kullekin kolmelle alueelle erikseen suunniteltuja, alueellista yhteistyötä korostavia ohjelmia sekä maakohtaisia hankkeita. Nykyinen puiteohjelma on suunniteltu vuosille 2009-2013. Aloitteen II-vaiheen (2014-2017) suunnittelu on käynnistynyt. Tulevaisuudessa hankeyhteistyö keskittyy alueen köyhimpiin maihin. Temaattisia painotuksia ovat vuoden 2012 kehityspoliittisen ohjelman mukaisesti ihmisoikeuksia edistävä, demokraattinen ja vastuullinen yhteiskunta; osallistava ja työllistävä vihreä talous; luonnonvarojenkestävä hallinta ja ympäristönsuojelu sekä inhimillinen kehitys. Yhteistyö toteutetaan pääsääntöisesti multi-bi -yhteistyönä kansainvälisten järjestöjen kautta. Vuonna 2012 suoritettiin koko ohjelman kattava ulkopuolinen evaluaatio,jonka suositukset huomioidaan tulevan hankeyhteistyön suunnittelussa. Vuonna 2013 hankesuunnitteluun varataan edellisvuosia enemmän resursseja, sillä uudet hankkeet edellyttävät myös asiantuntijoiden appraisal-matkoja. Hankesuunnitteluun ja -seurantaan esitetään myönnettäväksi 200 000 euroa ITÄ-20 vuoden 2013 määrärahoista.

Rahoituspäätös  26.03.2013

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

89846801

Tunnus

UHA2013-000546

Sivua muokattu

21.05.2013