Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.07.2012

YK/ Rauhanrakentamisrahasto

Kuvaus

YK:n rauhanrakentamisrahaston PBF:n tehtävänä on tukea rauhanrakentamishankkeita joilla avustetaan konflikteista selvinneitä maita kestävään rauhaan ja kehitykseen. Rahaston tarkoitus on paikata aukkoja konfliktin jälkeisessä siirtymävaiheessa akuutista konfliktista jälleenrakennukseen, kun muita rahoitusinstrumentteja ei ole saatavilla. Rauhanrakentamisrahasto tukee rauhanrakentamiskomission (PBC) kohdemaita (Burundi, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, ja Keski-Afrikan tasavalta), mutta myös muita pääsihteerin nimeämiä post-konfliktimaita sekä yksittäisiä projekteja erillisen hätäapuikkunan kautta.

Rahoituspäätös  24.07.2012

4 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 100%

Rahoituskanava

  • Suomen julkinen sektori
  • Kehitysmaan kansalaisjärjestö

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

29892316

Tunnus

UHA2012-001119

Sivua muokattu

05.08.2013