Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.05.2013

Itä-Afrikan poliittisen ja taloudellisen integraation vahvistaminen (Trade Mark East Africa)

Kuvaus

Trade Mark East-Africa (TMEA) on kansainvälinen Aid for Trade –instituutio. Sen tavoitteita ovat Itä-Afrikan alueen maiden 1) markkinoillepääsyn helpottuminen, 2) liiketoimintaympäristön kehittäminen ja 3) tuotteiden kilpailukyvyn parantaminen. Itä-Afrikassa talouskasvu luo edellytyksiä kaupalle ja investoinneille, mutta rakenteelliset ja logistiset haasteet ovat kuitenkin edelleen talouden kehityksen esteitä. Esimerkiksi kuljetuskustannukset ovat Itä-Afrikassa jopa 60–70% korkeammat kuin EU-alueella. Trade Mark East Africa pyrkii parantamaan alueen logistiikkaa mm. satamien ja raja-asemien kehittämisellä. TMEA tuella Suomi haluaa edistää alueen maiden mahdollisuuksia hyötyä kansainvälisestä kaupasta, investoinneista sekä alueellisen rajakaupan kehittämisestä. TMEA:n lisäksi Suomi myöntää tukea Itä-Afrikan yhteisölle, joka tavoitteena on alueen poliittinen ja taloudellinen integraatio (katso erillinen kuvaus).

Rahoituspäätös  08.05.2013

4 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kuljetuspolitiikka ja -hallinto 42%
  • Alueelliset kauppasopimukset (RTA) 52%
  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 6%

Rahoituskanava

Trade Mark East Africa

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

29892337

Tunnus

UHA2013-001981

Sivua muokattu

16.09.2013