Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,22.10.2013

YK/ Rauhanrakentamisrahasto

Kuvaus

YK:n rauhanrakentamisrahasto (PBF) on pääsihteerin alainen monirahoittajarahasto. PBF:n tehtävänä on tukea rauhanrakentamishankkeita, joilla avustetaan konflikteista selvinneitä maita kestävään rauhaan ja kehitykseen. Rahaston tarkoitus on paikata aukkoja konfliktin jälkeisessä siirtymävaiheessa akuutista konfliktista jälleenrakennukseen, kun muita rahoitusinstrumenttejä ei ole saatavilla. Rauhanrakentamisrahasto tukee rauhanrakentamiskomission (PBC) kohdemaita (Burundi, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia ja Keski-Afrikan tasavalta), ja muita pääsihteerin nimeämiä post-konfliktimaita sekä yksittäisiä projekteja erillisen hätäapuikkunan kautta

Lisätietoa

www.unpbf.org

Rahoituspäätös  22.10.2013

6 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 100%

Rahoituskanava

YK:n rauhanrakentamisrahasto

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

29892346

Tunnus

UHA2013-002836

Sivua muokattu

07.11.2013