Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,10.04.2013

Maaseudun yhteisöperustainen sosiaalipalveluohjelma Mongoliassa

Kuvaus

Valtion rahoitusosuus Suomen Punaisen Ristin Euroopan Komission osarahoittamassa Mongolian hankkeessa. Hanke tukee avunsaajien pääsyä perussosiaalipalvelujen pariin Mongolian Punaisen Ristin ylläpitämien sosiaalikeskusten kautta. Ohjelmassa tuetaan myös palveluja, joiden kautta avustetaan syrjäisillä alueilla asuvia ja julkisten terveys- ja sosiaalipalveluiden ulkopuolelle joutuneita vanhuksia, yksinhuoltajia ja vammautuneita henkilöitä. Lisäksi ohjelmassa rahoitetaan aktiviteetteja, jotka tukevat haavoittuvien ryhmien työllistymistä. Ohjelman puitteissa vahvistetaan, sosiaalikeskusten ja niiden vapaaehtoisten toimintakykyä sekä Mongolian Punaisen ristin osastojen yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa. Esitettävä kansallinen rahoitusosuus on määrältään 60 166 euroa vuosille 2013-2015.

Rahoituspäätös  10.04.2013

60 166 €

Toimiala

  • Perusterveydenhuolto 50%
  • Sosiaaliturva ja -palvelut 50%

Rahoituskanava

Suomen Punainen Risti

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

75301510

Tunnus

UHA2013-001506

Sivua muokattu

08.08.2013