Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

Kulmakivi - journalismi ja sosiaalinen vastuu

Kuvaus

Hanke pyrkii parantamaan ja kehittämään ghanalaisten journalismin opiskelijoiden ja opettajien mahdollisuuksia tietoverkon hyödyntämiseen journalismin opiskelussa ja opetuksessa. Mahdollistaa edellä mainittujen osallistumisen vuorovaikutteiseeen demokratia- ja sananvapauskysymysten opiskeluun yhdessä suomalaisten journalismin opiskelijoiden kanssa Kulmakivi-verkko-opinto-ohjelmassa. Idea hankkeesta on syntynyt Vikesin kehityskasvatushankkeessa, jossa on luotu Kulmakivi verkko-opetuskokonaisuus. Ghana Institute of Journalism oli yhteistyökumppanina kehityskasvatushankkeessa. GIJ on toivonut hankkeelle jatkoa. Kehitystavoitteena on lisätä sananvapauden ja demokratian kysymysten hallitsemista journalistien keskuudessa sekä etelässä että pohjoisessa. Välitön tavoite: Ghanassa parantaa ja kehittää journalistien koulutusta sananvapaus, demokratia ja kehityskysymyksissä, edistää ghanalaisten journalismin opiskelijoiden ja opettajien sekä välillisesti ammatissa toimivien journalistien verkko-osaamista ja taitoja.

Toimiala

  • Informaatio- ja viestintäteknologia 20%
  • Vapaa tiedonkulku 80%

Rahoituskanava

Viestintä ja kehitys -säätiö

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

24114902

Tunnus

UHA2011-007914

Sivua muokattu

01.11.2012