Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.06.2017

Transparency International. Yleistuki vuosille 2017 ja 2018

Kuvaus

Transparency International (TI) on merkittävä, globaalisti toimiva korruption vastainen kansainvälinen kansalaisjärjestö. Järjestön visio on maailma, missä hallitukset, liike-elämä ja ihmisten jokapäiväinen arkielämä on vapaata korruptiosta. TI kampanjoi hallitusten ja liike-elämän läpinäkyvyyden ja tilivelvollisuuden lisäämiseksi yli sadan paikallistoimiston, yksittäisten jäsenten sekä Berliinissä sijaitsevan kansainvälisen sihteeristön kautta. TI on riippumaton ja poliittisesti puolueeton järjestö, joka työskentelee hallitus-, liike-elämä- ja kansalaisyhteiskuntakumppaneidensa kanssa korruption pysäyttämiseksi. Järjestön strategia vuosille 2016 – 2020 keskittyy kolmeen toisiaan tukevaan ydinalueeseen. 1. Kansalaiset ja kumppanit: TI pyrkii yhä enemmän vahvistamaan kansalaisten vaatimuksia läpinäkyvyydelle tukien yksilöitä ja ryhmiä. Työtä tehdään korruption uhrien, todistajien ja ns. whistleblowereiden kanssa maailmanlaajuisesti. 2. Ehkäisevät ja lain ja oikeuden toteutumista edistävät toimet: järjestö panostaa korruptiota ehkäisevään vaikutustyöhön mm. kansainvälisillä foorumeilla sekä toimii korruptioon syyllistyneiden saattamiseksi oikeuden eteen eri maissa. 3. Liikkeen vahvistaminen: järjestön toimijoiden kykyä taistella korruptiota vastaan parannetaan kasvattamalla asiantuntemusta sekä vahvistamalla organisaatioita ja kasvattamalla läsnäoloa monessa kohdemaassa.

Rahoituspäätös  28.06.2017

800 000 €

Myönnöt

 • 2017: 400 000 €
 • 2018: 400 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Antikorruptiojärjestöt ja -instituutiot 70%
 • Ihmisoikeudet 10%
 • Vapaa tiedonkulku 20%

Erityinen kohderyhmä

 • tytöt
 • nuoret
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt
 • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt

Rahoituskanava

Transparency International

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892822

Tunnus

UHA2017-002311

Sivua muokattu

12.03.2018