Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,22.05.2013

Elinkeinojen ja ympäristön parantaminen sadevesiviljelyllä Mwangas

Kuvaus

Hanke pyrkii parantamaan erityisesti naisten ja lasten elinoloja ja ympäristön tilaa sekä monipuolistamaan tulonansaintakeinoja Pohjois-Tansanian kuivalla maatalousvaltaisella alankoalueella. Hankkeessa hyödynnetään Lianan ja sen kumppanin Mwangan kunnan kokemusta yhteisöjen mobilisoinnissa ja kotitalouksien pienimuotoisessa sadeveden keruu- ja kotiviljelmien kastelujärjestelmien kehittämisessä. Hanke tukee kokonaisvaltaisesti pienviljelijöiden maatalouden kehittämistä sekä pyrkii lisäämään kyläläisten ympäristötietoisuutta ja pitkällä tähtäimellä vähentämään polttopuun keruuta tukemalla kotitalouksien puunkasvatusta ja polttopuuta säästävien liesien käyttöönottoa.

Myönnöt

  • 2012: 21 339 €
  • 2013: 36 524 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Perus vesihuolto ja sanitaatio 50%
  • Maaseudun kehittäminen 50%

Rahoituskanava

Liana ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28233101

Tunnus

UHA2011-006612

Sivua muokattu

22.05.2013