Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

UGANDA/Naisten Edistyksellinen Eetteri

Kuvaus

HK 2009: Hankkeen tarkoituksena on voimaannuttaa Kampalan alueen naisia, parantaa työll.mahdollisuuksia, edistää terveyttä, sekä lisätä naisten tietoa ja taitoja paikallisilla kielillä annetun koulutuksen, tiedottamisen ja neuvonnan avulla. Tuetaan MAMA FM:n toimintaa koulutuksen, konsultoinnin ja laitehankintojen avulla, kehitetään radion naisille kohdistamaa sosiaalista yhteisöviestintää ja pyritään löytämään radiolle uusia varainhankintatapoja. HK 2011: Järjestö hakee lisärahoitusta vuodelle 2011. Tämä johtuu siitä, että alkuperäistä budjettia vuonna 2009 on leikattu myönnön yhteydessä noin 30 % ja tämä on aiheuttanut toteutukselle haasteita. HK12: samat kuin yllä Turun lähiradioyhd. rek. 1991, 11 jäsenjstöä v. 2008. Ylläpitää ei-kaupall. yhteisöradiota Radio Robin Hoodia, joka al. v. 1990. Tarjoaa alan koulutusta heikossa asemassa oleville kansalaisille. UMWA toiminut v:sta 1983 alk., virallisesti rekisteröity. Jstö per. naisiin keskittyvän MAMA FM -yhteisöradioaseman v. 1999, al. lähetykset v. 2001. Sijaitsee Kisaasin alueella Kampewen piirikunnassa. Naisten olot vaikeat (HIV, lukutaidottomuus 48 %, prostituutio, alhainen koulutustaso, väkivalta). Infrastruk. heikko.

Myönnöt

  • 2012: 47 000 €
  • 2013: 45 000 €
  • 2014: 45 534 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Vapaa tiedonkulku 30%
  • Radio, televisio ja painettu media 70%

Rahoituskanava

Turun lähiradioyhdistys ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28506401

Tunnus

UHA2011-006618

Sivua muokattu

01.11.2012