Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.06.2017

Geneva Call: Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden edistäminen Libanonissa (2. vaihe)

Kuvaus

Geneva Callin (GC) hankkeen pitkän ajan vaikutustavoite on edistää siviiliväestön suojelua (mahdollisessa) aseellisessa konfliktissa, työskentelemällä libanonilaisten aseellisten ja uskonnollisten ryhmittymien ja niiden tukiryhmien kanssa ja lisäämällä niiden tietämystä ja sitoutumista kv. humanitaarisiin normeihin. Hanke pohjautuu Geneva Callin pitkäaikaiseen työhön ja luottamuksellisille dialogi-rakenteille Libanonissa. Suomen aiempi rahoitus (5/2015 – 4/2017, 448.029 euroa) laajensi työtä aiemmasta ja nyt erittäin tuloksekasta työtä jatketaan toisen rahoituskauden (5/2017 – 4/2019) verran. Arvion mukaan hanke on viidessä vuodessa saavuttanut merkittäviä tuloksia IHL-kysymysten näkyvyyden osalta lähdettyään melko lailla nollasta. Yksi merkittävä konkreettinen saavutettu tulos on Lastensuojelu -työryhmän perustaminen puolueiden yhteistyössä. Suomelle on oleellista tukea pakolaisia majoittavien maiden kantokykyä ja vakautta. Hanke onkin osa Suomen Syyria-Irak-apustrategian 2017-2020 kolmatta pilaria, ja liittyy suoraan tulosalueeseen 3.2 "Libanonin ja Jordanian pakolaisvasteen laajempaan inklusiivisuuteen." Hanke toimii keskisuuren / suuren riskin ympäristössä. Konfliktinehkäisyhankkeissa riskit liittyvät erityisesti tuloksellisuuteen: toimintaympäristön makrotason muutoksiin, joihin Suomi tai järjestö ei pysty vaikuttamaan. Geneva Callin hanke aktiviteetteineen – ihmis- ja humanitaaristen oikeuksien koulutus myös epävirallisille aseellisille ryhmittymille – täyttää ODA-kriteerit. Hankkeen kokonaisbudjetti on 641.145 euroa ja Suomen rahoitusosuus 577.030 euroa.

Rahoituspäätös  28.06.2017

577 030 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 70%
  • Ihmisoikeudet 30%

Erityinen kohderyhmä

  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Geneva Call

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85202525

Tunnus

UHA2017-002766

Sivua muokattu

22.09.2017