Kansainvälisten kemikaali- ja jätesopimusten vapaaehtoiset rahastot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 06.11.2014

Kansainvälisten kemikaali- ja jätesopimusten vapaaehtoiset rahastot

Kuvaus

Baselin, Tukholman ja Rotterdamin yleissopimukset ovat itsenäisiä ympäristösopimuksia, jotka jakavat yhteisen tavoitteen suojella ihmisen terveyttä ja ympäristöä vaarallisilta kemikaaleilta ja jätteiltä. Sopimuksen osapuolikokoukset käynnistivät vuonna 2006 synergiaprosessin, jonka tarkoituksena on edistää yhteistyötä ja koordinointia yleissopimusten toimeenpanon kesken sekä helpottaa ja tukea maiden kansallista täytäntöönpanoa. Sopimusten yhteistoimintaa on tähän mennessä tehostettu hallinnollisin ja teknisin toimin. Tulevaisuuden haasteena on kehittää ohjelmatason yhteistyötä, jonka ensimmäinen askel otettiin vuoden 2013 osapuolikokouksessa sen yhteisistunnon käsitellessä ensimmäistä kertaa kolmen sopimuksen yhteisbudjettia ja yhdennettyä työohjelmaa. Yhdennetyn työohjelman ansiosta kemikaali- ja jätesopimusten toimeenpanoa on mahdollista tukea synergisesti. Sopimusten vuosien 2014-2015 työohjelman yhteisaktiviteeteissa on merkittävä painotus vähiten kehittyneiden maiden ja pienten saarivaltioiden kapasiteetin rakentamiseen tähtäävillä toimilla. Suomen pitkäaikaisista kehitysyhteistyömaista ohjelman mukaiseen kapasiteetin rakentamisen tukeen ovat oikeutettuja Etiopia, Kenia, Mosambik, Nepal, Tansania ja Sambia. Suomi on työskennellyt pitkäjänteisesti kansainvälisten ympäristösopimusten yhteistoiminnan parantamiseksi, ja pitää sopimusten yhteistä toimeenpanoa synergiaprosessin ytimenä. Sopimukset ratifioidessaan Suomi on sitoutunut tukemaan kehitysmaaosapuolia sopimusvelvoitteiden toimeenpanossa. Tämä tuki edesauttaa kestävää kehitystä ja Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamista. KEO-60 esittää, että Baselin, Tukholman ja Rotterdamin sopimusten yhtäaikaista toimeenpanoa tukevia työohjelman aktiviteetteja tuetaan 200 000 eurolla sopimusten vapaaehtoisrahastojen kautta vuoden 2014 kehitysyhteistyövaroista. Tuki kohdentuu siihteeristön pyynnön mukaisesti viestintään, tiedonlisäämiseen ja outreach-toimintaan.

Rahoituspäätös  06.11.2014

200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

YK:n ympäristöohjelma

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892497

Tunnus

UHA2014-044936

Sivua muokattu

10.11.2014