Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.03.2012

Kansallisten evaluointiyhdistysten kapasiteetin vahvistaminen yhteistyössä IOCE:n kanssa

Kuvaus

Tavoitteena on julkisen politiikan tehokkuuden, tasa-arvoisuuden ja tietoon perustivan vaikuttavuuden parantaminen kehitysmaissa vahvistamalla kansalaisyhteiskunnan evaluointikapasiteetia. Hanke tukee kansallisia evaluointiyhdistyksiä vahvistaen yhdistyksiä instituutioina, niiden strategista roolia ja jäsenten evaluointiammattitaitoa. Hanke käynnistyy 2012 valittujen evaluointiyhdistysten vahvuuksien ja heikkouksien kartoittamisella ja kehittämissuunnitelmien laatimisella. Prosessia tuetaan vertaisyhteistyöllä yhdistysten kesken ja koulutuksella. Alkuvuonna 2013 järjestetään kansainvälisen evaluointiyhdistyksen (IOCE, International Organisation for Cooperation in Evaluation) konferenssi, jossa vedetään yhteen evaluointiyhdistysten parhaita käytäntöjä ja kokemuksista opittua. UNICEF tukee IOCE:ta konferenssin valmistelussa ja järjestämisessä sekä vastaamalla hallinnoinnista. Konferenssin tuloksena syntyy myös jatkosuunnitelmia kansalaisyhteiskunnan evaluointikapasitettin vahvistamiseksi.

Rahoituspäätös  08.03.2012

250 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

YK:n lastenrahasto

Ota yhteyttä

avs-keo

Rahoituskohteen numero

89891967

Tunnus

UHA2012-000311

Sivua muokattu

15.08.2013