Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,21.03.2013

Gender and Mediation Training; pl. 1325 ja rauhanvälitys

Kuvaus

Gender and Mediation -koulutus on YK:n poliittisen osaston (DPA) ja UN Womenin aloite, jonka tavoitteena on päätöslauselman 1325 "naiset, rauha ja turvallisuus" mukaisesti saada gender -näkökulma pysyväksi osaksi rauhanprosesseja. Huolimatta monista kansainvälisistä ja alueellisista sitoumuksista naisten ja gender -asiantuntijoiden määrä virallisissa rauhanprosesseissa on pysynyt alhaisena ja harvat rauhansopimukset ottavat kattavasti mukaan tasa-arvoon liittyvät asiat tai huomioivat naisten merkityksen kestävän rauhan saavuttamiselle. DPA on pyytänyt hankkeeseen mukaan Suomea ja Norjaa, jotka ovat profiloituneet naisten oikeuksien sekä rauhanvälityksen edistämisessä. Koulutuksesta ja tutkimuksesta vastaavat suomalainen Crisis Management Initiative (CMI) sekä norjalainen rauhantutkimusinstituutti (PRIO). Tavoitteena on järjestää yhteensä kuusi koulutustilaisuutta, kolme Suomessa ja kolme Norjassa, vuosien 2013-2015 aikana. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti YK:n pääsihteerin erityisedustajille.

Rahoituspäätös  21.03.2013

643 900 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 70%
  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 20%
  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 10%

Rahoituskanava

  • Crisis Management Initiative ry
  • YK:n poliittisten asioiden osasto

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

29892334

Tunnus

UHA2013-000617

Sivua muokattu

05.08.2013