Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,12.04.2012

VIET/Innovaatiokumppanuushanke

Kuvaus

Vietnamin hallitus on asettanut kansallisessa kehitysstrategiassaan tavoitteekseen tietotalouden ja erityisesti yritysten innovaatiokapasiteetin vahvistamisen talouskehityksensä tukemiseksi. Kansallisessa kehitysstrategiassa sekä Vietnamin tiede- ja teknologiastrategiassa 2010 korostetaan mm. rahoitusjärjestelmien ja hallintorakenteiden kehittämistä, koulutuksen vahvistamista, innovaatioiden markkinointia ja vietnamilaisten toimijoiden integroitumista kv. innovaatiojärjestelmiin. Suomella on taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksensä sekä julkisten että yksityisten toimijoiden osaamisen kautta merkittävää lisäarvoa Vietnamin tietotalouden kehittämisen tukemisessa. Innovaatiokumppanuuden tavoitteita ovat 1)tukea tiede- ja teknologiaministeriötä T&T- sekä innovaatiota koskevassa lainsäädännön ja strategioiden kehitystyössä, 2) kehittää ja toteuttaa tiede- ja teknologiakoulutusta sekä julkisten että yksityisten toimijoiden parissa, 3)tukea innovaatiokumppanuuksien syntyä niin Vietnamin kansallisten toimijoiden kuin Vietnamin ja kv. toimijoiden (ml. Suomi) välillä.

Rahoituspäätös  12.04.2012

1 715 243 €

Toimiala

  • Informaatio- ja viestintäteknologia 100%

Rahoituskanava

Konsultit

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

76907901

Tunnus

UHA2012-000781

Sivua muokattu

13.09.2013