Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

Sidiciyo charity - koulu

Kuvaus

Perusopetus sekä oppilaiden ja vanhempien valistaminen mm. terveydenhuoltokysymyksissä (esim. ympärileikkaus). Orpolasten määrä sodan jälkeen on Somaliassa suuri ja 70% kaikista lapsista jää koulutuksen ulkopuolelle. Erityisesti tyttöjen ja naisten asema koulutuksessa ja siten myös yhteiskunnassa on heikko.Perusopetuksen turvaaminen ja tasa-arvon lisääminen niin sukupuolten kuin vähemmistöryhmien osalta.

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ala-asteen opetus 100%

Rahoituskanava

Golis naisten yhdistys ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

27305401

Tunnus

UHA2011-005718

Sivua muokattu

01.11.2012