Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.06.2017

Gender and Inclusive Mediation -koulutus

Kuvaus

High-Level Seminar on Gender and Inclusive Mediation Processes (GIM) -seminaari on YK:n koulutustilaisuus, jonka tavoitteena on edistää naisten osallistumista rauhanvälitykseen ja lisätä kapasiteettia toimeenpanna sukupuolisensitiivisiä ja naisten roolin huomioivia rauhanprosesseja. Seminaarin järjestää YK:n poliittinen osasto (DPA) järjestökumppaniensa suomalaisen CMI:n ja norjalaisen PRIOn kanssa. Rahoittajina toimivat Suomi ja Norja, jotka myös tarjoavat vuorottain seminaarin pitopaikan. Vuoden 2017 koulutus järjestetään Helsingissä yhteistyössä CMI:n kanssa.

Rahoituspäätös  28.06.2017

131 516 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 50%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 50%

Rahoituskanava

  • Crisis Management Initiative
  • YK:n poliittisten asioiden osasto

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

89892784

Tunnus

UHA2017-001481

Sivua muokattu

17.07.2017