Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,13.10.2017

ERITT/Hankevalmistelut Eteläisen Aasian maissa

Kuvaus

Hankevalmisteluraha on varattu Eteläisen Aasian pitkäaikaisten yhteistyömaiden sekä alueellisen ja temaattisen yhteistyön hankevalmisteluja varten. Hankevalmistelumäärärahoja käytetään kehitysyhteistyöhankkeiden ohjelmointiin, identifiointiin ja valmisteluun kehityspoliittisen selonteon linjausten mukaisesti. Hankevalmistelumäärärahoja tarvitaan Myanmarin, Nepalin ja Afganistanin hankesuunnittelumissioihin, niistä seuraaviin hankevalmisteluihin ja arviointeihin sekä seurantamatkoihin. Hankkeiden huolellisella valmistelulla ja seurannalla parannetaan toiminnan laatua ja tuloksellisuutta ja edistetään kehitystulosten ja -vaikutusten parempaa saavuttamista.

Rahoituspäätös  13.10.2017

150 000 €

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

79804603

Tunnus

UHA2017-004517

Sivua muokattu

06.11.2017