Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,16.04.2012

Evaluointikapasiteetin kehittäminen

Kuvaus

Korkealaatuiset evaluoinnit, erityisesti niiden tulosten entistä parempi hyödyntäminen, edellyttävät henkilöstön osaamista ja instituutioiden kapasiteettia sekä Suomessa että yhä enenevästi myös yhteistyömaissamme. On lisäksi tärkeää varmistaa, että evaluointien tulokset saavuttavat kaikki hyödynsaajat, myös yhteistyömaissa.Osaamisen ja järjestelmien vahvistaminen perustuu OECD/DAC:n ja EU:n puitteissa sovittuihin kehitysyhteistyön evaluointia ohjaaviin periaatteisiin, kriteereihin ja standardeihin. EVA-11:n työohjelmaan sisältyy useita elementtejä, joiden tavoitteena on evaluointiosaamisen ja kapasiteetin kehittäminen kotimaassa ja osallistuminen kv. tason aloitteisiin. Vuonna 2010 käynnistynyttä UM:n henkilöstön evaluointikoulutusta laajennetaan edelleen kattamaan myös edustustojen sekä Suomen yhteistyöinstituutioiden henkilöstön edustajat mm hyödyntäen internetpohjaista etäkoulutusta. Myös evaluointeja toteuttaville asiantuntijoille tarjotaan koulutusta. Kehitysmaiden kapasiteetin kehittäminen on osa OECD/DAC:n evaluointiverkoston EVALNET:n työohjelmaa. Suomi on vetovastuussa EVALNET:n kapasiteetin kehittämistyöryhmästä. Evaluointikapasiteetin kehittämiseksi Suomi osallistuu kv järjestöjen aloitteisiin, joiden puitteissa kehitysmaita voidaan tukea vertaisoppimisessa ja yhdessä muiden avunantajien kanssa.

Rahoituspäätös  16.04.2012

100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Ota yhteyttä

avs-keo

Rahoituskohteen numero

89889001

Tunnus

UHA2012-001616

Sivua muokattu

29.04.2013