Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,18.07.2012

Opetuksen ICT-ohjelma

Kuvaus

Suomi osallistuu Haitin 12.1.2010 tapahtuneen maanjäristyksen jälleenrakennusprosessiin vuosina 2010-2013 2,5 miljoonalla euroa vuodessa. Vuosina 2013-2014 Suomi suunnittelee tukevansa Latinalaisen Amerikan kehityspankin (IDB) toteuttamaa laajaa opetussektorin jälleenrakennusohjelmaa. Yhteensä 2,5 miljoonan euron tukea suunnitellaan allokoitavan vuosina 2013 ja 2014 opetussektorin innovaatioita rahoittavaan avoimen kilpailutuksen rahastoon sekä interaktiivisen radio-opetusohjelman kehittämiseen.

Rahoituspäätös  18.07.2012

2 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Esiopetus 30%
  • Ala-asteen opetus 30%
  • Informaatio- ja viestintäteknologia 40%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Latinalaisen Amerikan kehityspankki

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

33901404

Tunnus

UHA2012-001617

Sivua muokattu

27.08.2013