Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,07.09.2012

HAI/Koulujen jälleenrakennusohjelma

Kuvaus

Suomi osallistuu Haitin 12.1.2010 tapahtuneen maanjäristyksen jälleenrakennusprosessiin vuosina 2010-2013 2,5 miljoonalla euroa vuodessa. Vuosina 2013-2014 Suomi suunnittelee tukevansa Latinalaisen Amerikan kehityspankin (IDB) toteuttamaa laajaa opetussektorin jälleenrakennusohjelmaa. Yhteensä 2,5 miljoonan euron tukea suunnitellaan allokoitavan vuosina 2013 ja 2014 koulujen rakennus- ja kunnostushankkeeseen. Hanke toteutetaan IDB:n , Kirkon ulkomaanavun (KUA) ja Suomen yhteistyönä ja sen puitteissa rakennetaan arviolta 10 koulua. Koulut rakennetaan Haitin opetusministeriön määrittelemille alueille. Opetustilojen ohella kouluihin rakennetaan hallintotilat, kirjastot, saniteettitilat, koulukeittiöt sekä sähköt ja puhtaan veden saanti. Haitin maanjäristys aiheutti yhden nykyhistorian suurimpia humanitaarisia katastrofeja. Noin 1,3 miljoonaa ihmistä jäi ilman asuntoa ja aineelliset vahingot vastaavat 120 % maan BKT:sta. Suomen tavoitteena on kohdistaa apu ensisijaisesti opetussektorille. Koska Suomella ei ole kahdenvälistä kehitysyhteistyötä Haitin kanssa, tavoitteena on tukea niitä toimijoita, jotka parhaiten vaikuttavat Haitissa.

Rahoituspäätös  07.09.2012

2 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Opetuksen infrastruktuuri 50%
  • Jälleenrakennus 50%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Latinalaisen Amerikan kehityspankki

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

33901403

Tunnus

UHA2012-001615

Sivua muokattu

27.08.2013