Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.10.2013

YK Seksuaalisen väkivallan oikeusvaltiotiimin Guinea-hanke

Kuvaus

Seksuaalisen väkivallan oikeusvaltioasiantuntijatiimi torjuu seksuaalista väkivaltaa aseellisissa konflikteissa avustamalla kansallisia viranomaisia oikeusvaltiokehityksen vahvistamisessa. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1888 (2009) perustettu tiimi kuuluu YK:n pääsihteerin seksuaalista väkivaltaa konflikteissa koskevan erityisedustajan toimistoon. Oikeusvaltiotiimi tukee kokonaisvaltaista lähestymistapaa seksuaalisen väkivallan torjunnassa pyrkien tehostamaan rikosoikeudellisen vastuun toteutumista, uhrien tarpeisiin vastaamista ja ao. valtion oikeudellista kapasiteettia yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa.. Tiimin toiminta perustuu vapaaehtoisrahoitukseen. Tiimin toiminta kohdistuu prioriteettimaihin, mutta tiimi voi laajentaa toimiaan muihinkin erityistä huolta aiheuttaviin maatilanteisiin yhteistyössä YK:n maatiimien ja ao. maiden hallitusten kanssa. Loppuvuodesta 2011 oikeusvaltioasiantuntijatiimi vieraili Guineassa osana YK:n pääsihteerin seksuaalista väkivaltaa konflikteissa koskevan erityisedustajan valtuuskuntaa. Vierailun lopuksi Guinean hallitus ja YK allekirjoittivat yhteisen muistion, jossa hallitus sitoutui eri toimintoihin seksuaalista väkivaltaa vastaan taistelemiseksi. Muistion ja hallituksen kanssa käydyn dialogin pohjalta, oikeusvaltiotiimi käynnisti yhteistyön Guinean tuomaripaneelin, joka tutkii vuoden 2009 tapahtumia, mukaan lukien seksuaalirikoksia. Oikeusvaltiotiimi on jo tukenut tuomaripaneelin työtä. Tämän vaiheen hankkeesta on tarkoitus vahvistaa tukea erityisesti oikeuslääketieteelliseen tutkintaan liittyvän asiantuntijuuden välittämiseksi sekä asiantuntijaryhmän jäsenten turvallisuuden ja toimintakyvyn turvaamiseksi selvitystöiden aikana. Huoli asiantuntijoiden turvallisuudesta on aiheellinen, koska syytteitä ollaan nostamassa ainakin armeijan sotilaista vastaan. Häirintä ja hyökkäykset tutkijoita ja tuomareita kohtaan ovat mahdollisia.

Rahoituspäätös  28.10.2013

150 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 100%

Rahoituskanava

  • YK:n kehitysohjelma
  • Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

oik-10

Rahoituskohteen numero

24301202

Tunnus

UHA2013-005021

Sivua muokattu

25.11.2013