Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.04.2013

UNU-WIDER twinning hanke AERCn kanssa

Kuvaus

YK:n WIDER-instituutti ehdottaa twinning-yhteistyötä afrikanlaajuisen African Economic Research Consortiumin (AERC) kanssa. WIDERin esittämä yhteistyöhanke suunniteltiin nelivuotiseksi (2010-2013) ja se koostuu kolmesta osiosta. Ensimmäinen osio käsittää WIDERin tutkijoista koostuvan tiimin perustamisen Nairobiin. Toiseen osioon sisältyy WIDERin yhteistyö AERC:n kanssa eri aloilla niin tutkimuksen kuin opetuksen saralla. Tarkoituksena on AERC:n tarpeista riippuen välittää WIDERin tutkijoiden kokemusta erilaisten työpajojen ja opetustoiminnan kautta. Kolmas osio käsittää AERC:n tutkimus- ja koulutusohjelmista valittujen tutkijoiden tuomisen Helsinkiin koulutusta ja valmennusta varten. Yhteistyöhanke tukee merkittävästi WIDERIn pyrkimyksiä lähentyä Afrikan maita ja parantaa yhteyksiä paikallisiin toimijoihin. Yhteistyöllä on myös merkittävä rooli paikallisen kapasiteetin kasvattamisessa ja kehitystaloustutkimuksen edistämisessä.

Rahoituspäätös  24.04.2013

146 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Rahoituskanava

YK:n yliopisto/WIDER

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89886101

Tunnus

UHA2011-007088

Sivua muokattu

06.09.2013