Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.11.2017

Kepa ry, FRAME, VOICE, REPORT! -hanke

Kuvaus

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on vahvistaa EU-kansalaisten sitoutumista kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon. Hankkeen myötävaikutuksella 5% tavoitetuista EU-kansalaisista muuttaa toimintatapojaan kestävään suuntaan. Tavoite saavutetaan kehittämällä kansalaisjärjestöjen tekemän kehitysviestinnän ja globaalikasvatuksen laatua ja tukemalla järjestöjä. Hankkeen päätavoite on kehittää ja syventää oppimisprosessin ja taloudellisen tuen kautta 200-300 pienen ja keskisuuren kansalaisjärjestön viestintä- ja globaalikasvatustyötä kestävän kehityksen tavoitteiden tukemiseksi seitsemässä EU-maassa. Hankkeessa keskitytään temaattisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon, ilmastonmuutokseen ja muuttoliikkeeseen, ja painotetaan globaalia keskinäisriippuvuutta sekä kumppanuutta etelän toimijoiden kanssa. Hankkeessa tuetaan kumppanimaiden kansalaisjärjestöjen kapasiteettia koulutuksen ja vertaisoppimisen keinoin. Hankkeessa järjestetään kolmen vuoden aikana kaksi vuoden mittaista oppimisprosessia, joihin valitaan kussakin kumppanimaassa pieniä ja keskisuuria järjestöjä avoimen haun kautta. Osallistuville järjestöille tarjotaan taloudellista tukea laatutyökalujen käytännön toimeenpanoon globaalikasvatus- ja viestintätyössä. Järjestöjen omat pienprojektit voivat olla suuruudeltaan 5000 - 60 000 euroa ja ne voivat kestää maksimissaan vuoden. Rahoitusta kanavoidaan järjestöjen projekteihin hankkeen aikana 875 000 euroa. Suomessa hankkeeseen osallistuu kolmen vuoden aikana arviolta 35 järjestöä. Osallistuminen ei edellytä Kepan jäsenyyttä. Kansainvälinen hanke toteutetaan samanaikaisesti seitsemässä EU-maassa (Suomi, Tanska, Alankomaat, Belgia, Ranska, Espanja, Italia). Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat: CISU - Civil Society in Development (Tanska, päähakija), Wilde Ganzen (Alankomaat), RESACOOP (Ranska), COP - Consorzio Ong Piemontesi (Italia) ja Lafede.cat – Organizatcions per la Justícia Global (Espanja). Kansainvälinen projektitiimi tekee tiivistä yhteistyötä hankkeen aikana ja jakaa tietoa laatuun liittyvistä oivalluksista ja oppimiskokemuksista eri puolilla Eurooppaa. Hankkeen aloituspäivämäärä on 1.12.2017.

Rahoituspäätös  08.11.2017

75 349 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt

Rahoituskanava

Kepa ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89900039

Tunnus

UHA2017-005402

Sivua muokattu

07.12.2017