Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2017

Oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien vahvistaminen kansalaisten voimaannuttamiseksi, vaihe II

Kuvaus

UNDP:n toimeenpanema hanke " Oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien vahvistaminen kansalaisten voimaannuttamiseksi, vaihe II" on jatkoa v. 2014-2018 toteutetulle hankkeelle. Hankkeen keskeisinä tavoitteina on taata haavoittuvimman väestönosan, kuten syrjäseutujen naisten ja vammaisten, pääsy oikeuspalvelujen piiriin. Ilmainen oikeusapujärjestelmä saatiin luotua Suomen ja Sveitsin rahoittamien hankkeiden yhteistyönä 1. vaiheessa. Jatkovaiheessa, joka on hankkeen viimeinen vaihe, korostuu erityisesti oikeusapujärjestelmän kehittäminen kestäväksi siten, että sen rahoitus ja ylläpito voidaan siirtää Tadzhikistanin valtiolle. Vaikka maan lainsäädännössä ja valtion uudistushankkeissa on edistytty, keskeiset haasteet liittyvät uudistusten toimeenpanoon ja erityisesti rahoituksen niukkuuteen, instituutioiden ja ammatillisen osaamisen heikkoon kapasiteettiin sekä ministeriöiden välisiin koordinaatio-ongelmiin. Hankkeen tavoitteena on jatkaa ilmaisen oikeusavun tarjontaa, tukeaTadzhikistanin liittymistä kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin sekä niiden noudattamista, vahvistaa oikeusasiamiehen toimiston kapasiteettia sekä tukea alueellisten, valtion ja kansalaisten välillä käytävien oikeusvaltiodialogien järjestämistä eri puolilla maata. Lisäksi valmistellaan ilmaista oikeusapua koskevaa lakia. Suomen rahoitus on 1,7 milj. euroa vuosille 2018-2021.

Rahoituspäätös  01.11.2017

1 700 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

67102205

Tunnus

UHA2017-003221

Sivua muokattu

20.12.2017