Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,06.07.2012

ERITT/Hankevalmistelut Aasian maissa

Kuvaus

Valmistella hankkeita Aasiassa ja Oseaniassa Kahdenvälisen määrärahan käyttö edellyttää hankevalmistelua uusien hankkeiden osalta sekä hankeseurantaa ja evaluointia käynnissä olevien hankkeiden osalta. Tämä määräraha on varattu sekä Suomen päävastaanottajamaissa että myös muissa Aasian maissa ja Oseaniassa tapahtuvaa hankevalmistelua ja -seurantaa varten. Hankevalmistelumäärärahalla on tarkoitus ohjelmoida, identifioida, valmistella, seurata ja evaluoida Suomen kehityspolitiikan periaatteiden mukaista kehityshteistyötoimintaa. Huolellisella valmistelulla ja seurannalla voidaan parantaa hankkeiden laatua ja vaikuttavuutta.

Rahoituspäätös  06.07.2012

350 561 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

79804603

Tunnus

UHA2012-002917

Sivua muokattu

29.04.2013