Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,25.04.2013

Huumekuntoutus malli

Kuvaus

Hanke pyrkii kehittämään Senegaliin soveltuvan työmallin, jolla torjutaan huumeiden käytön aiheuttamia sosiaalisia ongelmia yhteisöissä. Pohjana mallille toimii Omaiset huumetyön tukena-järjestön Suomessa käyttämä avokuntoutuksen malli. Senegalista on tullut kansainvälisen huumekaupan kauttakulkumaa, jonka seurauksena huumeongelma on kasvamassa eriyisesti alueilla, joilla toimeentulomahdollisuudet ovat heikot. Hankkeen tavoitteena on kehittää Senegaliin soveltuva työmalli, jolla torjutaan huumeiden käytön aiheuttamia sosiaalisia ongelmia yhteisöissä.Luodaan viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja paikallisten asukkaiden yhteistyöverkosto tiedon kanavoimiseksi. Hyödynnetään yhteisö-ja ryhmätyön menetelmiä tiedollisten ja taidollisten valmiuksien vahvistamiseksi. JATKOHANKE 2013-15: Huumekuntoutus malli, Sopi Jikko hanke SOPI JIKKO hankkeen tavoitteena on kehittää Senegalin tarpeisiin soveltuva huumekuntoutuksen malli, jolla torjutaan huumeiden käytön aiheuttamia sosiaalisia ongelmia yhteisöissä. Malli kehitetään Diamaguene Sicap Mbaon Oikeustalon toiminta-alueella, jonka jälkeen se tullaan levittämään myös muihin paikallisyhteisöihin, joiden käytössä on Oikeustalo (11 oikeustaloa Senegalin eri maakunnissa). Työmalli on siis tarkoitus siirtää osaksi kunnan toteuttamaa huumetyötä. Hankkeessa ollaan siirtymässä toiseen vaiheeseen. Kolmen vuoden käytännön työn tuloksia on tarkoitus nyt lähteä kokoamaan (mallintamaan) ja siirtämään osaksi kuntien tarjoamaa palvelua. Viimeksi mainitun tavoitteen toteuttamiseksi on löydettävä pysyvät rahoitusratkaisut ennen hankkeen päättymistä.

Myönnöt

  • 2013: 98 810 €
  • 2014: 98 930 €
  • 2015: 85 100 €

Toimiala

  • Huumevalvonta ja -valistus 100%

Rahoituskanava

Omaiset Huumetyön Tukena ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

26902401

Tunnus

UHA2012-002913

Sivua muokattu

25.04.2013