Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.08.2012

Keskitettyjen kehitysevaluointien Meta-Evaluointi

Kuvaus

Vuodesta 2006 lähtien Kehitysevaluoinnilla (EVA-11) on ollut strateginen tavoite kehittää evaluointiprosessia, evaluointien laatua ja tulosten käyttöä. Synteesievaluointi (Sustainability in Poverty Reduction: Synthesis 2010:4) ja evaluointi tulosperustaisesta lähestymistavasta (2011:2) suosittelivat, että meta-analyysejä tulisi tehdä säännöllisesti ja myös keskitetyn evaluoinnin toimeksiannosta syntyneistä evaluointiraporteista, ja että meta-analyysien tulisi enemmän suunnata huomioita kehityssuuntauksiin. Tämän meta-analyysin tarkoitus on kehittää edelleen kehitysyhteistyön, evaluointiraporttien ja niiden tehtävänkuvausten laatua sekä kehitysevaluointia yleisesti. Meta-analyysissä tutkitaan EVA-11:n tuottamia evaluointiraportteja, niiden tehtävänkuvauksia ja näiden perusteella kehitysyhteistyön laatua. Ministeriön evaluointitoiminta ja uudenlaiset evaluointiprosessit ovat myös tämän evaluoinnin kohteena. Tavoitteena on saada kokemusperäistä tietoa siitä, miten kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan tuloksellisuutta voitaisiin edistää ja miten evaluoinnit voisivat olla siinä entistä enemmän hyödyksi. Meta-analyysi kattaa edustavan otoksen, yhteensä noin 30 evaluointiraporttia, jotka ovat valmistuneet vuosina 2004 - 2012. Köyhyyden vähentämiseen, YK:n vuosituhattavoitteisiin, Pariisin julistukseen sekä Suomen kehityspolitiikkoihin ja niiden läpileikkaaviin tavoitteisiin, kuten ihmisoikeus- ja tasa-arvotavoitteisiin liittyvät kysymykset koskevat koko evaluoitavaa aineistoa. Meta-analyysin tulosten toivotaan palvelevan Ulkoasiainministeriön päätöksentekoa, neuvonantajia ja tarkastajia sekä laajemmin kehitysyhteistyötä ja kehityspolitiikkaa harjoittavia tahoja, Pohjoisessa ja Etelässä.

Rahoituspäätös  24.08.2012

300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Ota yhteyttä

avs-keo

Rahoituskohteen numero

89892094

Tunnus

UHA2012-002920

Sivua muokattu

27.06.2013