Kehyssopimus/Frikyrklig samverkan FS rf
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 27.11.2014

Kehyssopimus/Frikyrklig samverkan FS rf

Kuvaus

Frikyrklig samverkan FS rf:n harjoittaman kehitysyhteistyön tukeminen kehyssopimuksella. FS:llä on ollut vuodesta 1995 lähtien kehitysyhteistyötä koskeva kehyssopimus, joka vuonna 2003 muutettiin kumppanuussopimukseksi, johon interventio 89808706 Finlandssvenskt Frikyrkoråd on siirretty. Ohjelmatuki on kokonaisuudessaan ODA-kelpoista ja vastaa hyvin Suomen kehitysyhteistyön linjauksia ja tavoitteita kehityspolitiikan tasolla. Ohjelmalle ei ole määritelty DAC-tavoitetta, koska opetus ja terveys eivät kuulu DAC-tavoitteisiin, merkittävänä osatavoitteena on sukupuolten välinen tasa-arvo. FS toimii kattojärjestönä kuudelle jäsenjärjestölle, jotka raportoivat ohjelmaan kuuluvista hankkeistaan FS:lle, joka vastaa ohjelmaraportoinnista. Edelliseen kauteen verrattuna ohjelmasta ja tuloksista raportointi on selkeästi parantunut. Ohjelman hanketason tuloksista esimerkkinä on vammaisten integroitu kokonaisvaltainen kuntoutus ja koulutushanke Thaimaan Mae Hong Son -maakunnassa. Metodi on saanut kansainväliseltä standardisointijärjestöltä ( ISO) arvioksi erinomainen ja metodin käyttö on aloitettu maakunnan kolmessa erityisopetuskeskuksessa. Ohjelmakaudella 2015-2017 pyritään koulutuksen ja terveydenhuollon avulla 18 maassa ja 25 hankkeessa toteutettavien aktiviteettien avulla edistämään ihmisoikeuksien toteutumista, vähentämään köyhyyttä, kohentamaan kansanterveyttä ja tukemaan sekä demokraattista kehitystä että kestävää ympäristökehitystä. Pyrimme vahvistamaan sekä omaa että paikalliskumppaniemme kapasiteettia näillä alueilla. FS:n ohjelmassa noudatetaan oikeusperustaista lähestymistapaa (RBA) sekä pyritään vähentämään ja ehkäisemään ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Ohjelman kehittäminen edelleen sisältää mm. ohjelmasuunníttelun ja -seurannan sekä kumppanien kapasiteetin vahvistamisen.

Lisätietoa

www.frikyrkligsamverkan.fi

Rahoituspäätös  27.11.2014

6 114 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Frikyrklig samverkan FS rf

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89834901

Tunnus

UHA2014-038698

Sivua muokattu

18.12.2014