Kehyssopimus/Kirkon Ulkomaanapu
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 18.12.2014

Kehyssopimus/Kirkon Ulkomaanapu

Kuvaus

Kirkon Ulkomaanavun säätiö (Kirkon Ulkomaanapu) hakee valtionavustusta kehitysyhteistyöohjelmansa toteuttamiseen vuosille 2015-2017. Kirkon Ulkomaanapu keskittyy tukemaan paikallisyhteisöjä kolmessa teemassa: oikeudessa toimeentuloon koulutukseen ja rauhaan. Kirkon Ulkomaanapu tukee paikallisia kumppaneita erityisesti naisten ja nuorten pienyrittäjyyden edistämisessä ja siihen liittyvän ammattikoulutuksen järjestämisessä. Koulutusteemassa keskitytään mahdollistamaan kouluun pääsyn sekä kehittämään koulutuksen laatua. Ulkomaanavun ohjelmassa noudatetaan oikeusperustaista lähestymistapaa (RBA), konfliktisensitiivisyyttä sekä pyritään vähentämään ja ehkäisemään ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Yhteisöjen katastrofivalmiuden lisääminen on olennainen osa järjestön työtä. Kirkon Ulkomaanapu haluaa olla tunnettu kumppani kaikilla erikoistumisalueillaan. Se haluaa kehittää niihin liittyviä koordinaatiomekanismeja, edistää toimijoiden yhteistä suunnittelua ja yhdessä oppimista sekä osallistua näiden teemojen paikallisiin ja kansainvälisiin klustereihin. Ohjelmaa toteutetaan 19 maassa Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla sekä Lähi-idässä. Kirkon Ulkomaanavun strategia ja sen pohjalta laadittu kehitysyhteistyöohjelma on yhteensopiva Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman ja kehityspoliittisen kansalaisyhteiskuntalinjauksen kanssa.

Rahoituspäätös  18.12.2014

28 200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Kirkon Ulkomaanavun Säätiö

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89808703

Tunnus

UHA2014-038699

Sivua muokattu

18.12.2014