UNDP:n New Deal Implementation Support Facility
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 16.12.2014

UNDP:n New Deal Implementation Support Facility

Kuvaus

International Dialogue for Peacebuilding and Statebuilding (IDP) -dialogi, jonka rinnakkaispuheenjohtajana toimii kehitysministeri Pekka Haavisto, sekä siihen kuuluva hauraiden maiden verkosto g7+ esittivät vuonna 2011 suunnitelmansa New Deal for Engagement in Fragile States (New Deal). New Deal tarjoaa mallin sille, miten valtioiden on mahdollista päästä eroon hauraudesta. UNDP:n New Deal Implementation Support Facility on ainoa mekanismi, jolla tuetaan New Dealin toimeenpanoa maatasolla ja vahvistetaan g7+-ryhmän toimintaa. Suomi tukee mekanismia 2 miljoonalla eurolla vuosina 2014-15.

Rahoituspäätös  16.12.2014

2 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89892487

Tunnus

UHA2014-038693

Sivua muokattu

18.12.2014