Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,21.10.2013

Humanitaarinen apu; Pelastakaa Lapset ry

Kuvaus

Pelastakaa Lapset ry ja kansainvälisen Pelastakaa Lapset -järjestön Libanonin maatoimisto toimittavat humanitaarista apua Syyrian kriisistä kärsivien lasten ja heidän yhteisöjensä tukemiseksi Pohjois-Libanonissa Akkarin alueella. Operaatio kohdentuu terveys- ja lastensuojelusektoreille, erityisalueena nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveys. Operaation tavoitteena on lisätä hyödynsaajien pääsyä laadukkaiden terveyspalveluiden pariin. Lisäksi pyrkimyksenä on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia niin, että he voisivat elää yhteisöissään turvassa ja suojeltuina kaikenlaiselta väkivallalta, hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä. Operaatio tavoittaa 5 000 lasta ja nuorta sekä 150 aikuista. Epäsuorien hyödynsaajien määräksi arvioidaan 20 000. Operaatio alkaa marraskuussa 2013 ja kestää 9 kuukautta. Suomen ulkoasiainministeriö tukee operaatiota 490 783 eurolla.

Rahoituspäätös  21.10.2013

490 783 €

Toimiala

  • Hätäapu (ei elintarvike- tai pakolaisapu) 100%

Rahoituskanava

Pelastakaa lapset ry

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

89892270

Tunnus

UHA2013-005004

Sivua muokattu

28.10.2013