Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,17.10.2013

DIPECHO-rahoitteinen valmiushanke Argentiinan ja Paraguayn luonnonkatastrofeille alttiissä yhteisöissä

Kuvaus

DIPECHO-rahoitteinen valmiushanke, joka kohdistuu Länsi-Argentiinan ja Etelä-Paraguayn luonnonkatastrofeille alttiisiin yhteisöihin ja niiden valmiustoimijoihin paikallisella ja kansallisella tasolla. Hankkeen tavoitteena on tukea kohdealueiden haavoittuvien yhteisöjen ja kansallisen ja paikallistason viranomaisten kykyä varautua ja vastata luonnonkatastrofeihin, sekä tukea ja kasvattaa yhteisöjen kestokykyä katastrofitilanteissa.

Rahoituspäätös  17.10.2013

79 411 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Suomen Punainen Risti

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

48904012

Tunnus

UHA2013-005468

Sivua muokattu

15.11.2013