Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

global.me 2013 -kurssi

Kuvaus

Päätavoitteet:1) Laajentaa suomalaisten nuorten ymmärrystä maailmasta ja globaaleista teemoista. 2) Edistää suvaitsevaisuutta nuorten keskuudessa. 3) Edistää itsetuntemusta nuorten keskuudessa. 4) Tarjota toisen asteen oppilaitoksille, varsinkin hieman syrjäisemmille, mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. 5) Tuoda interaktiivisia opetusmenetelmiä luokkahuoneisiin. Tarkempia tavoitteita projektilie eri näkökulmista miettien:a) Tiedon ja ymmärryksen lisääminen. Tavoitteena on syventää opiskelijoiden ymmärrystä omasta ja muista kulttuureista, maailman ajankohtaisista asioista, sosiaalisesta vastuusta, järjestöistä ja niiden roolista maailmassa sekä yksilöiden mahdollisuuksista vaikuttaa. b) Taitojen kehittäminen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden englanninkielen taitoa (kirjoitettua ja puhuttua sekärohkeutta käyttää kieltä), edistää kriittistä ajattelua, kehittää esiintymis- ja tiimityötaitoja sekä opettaa kansainvälistä viestintää sekä projektinhallintaa.c) Asenteisiin vaikuttaminen Kurssin tavoitteena on luoda vahva sosiaalisen vastuun asenne, auttaa tulemaan suvaitsevaisemmiksi erilaisuutta kohtaan, parantaa itsetuntoa ja rohkeutta sekä auttaa löytämään tapoja arvostaa elämää ja muita ihmisiä. Kurssin aikana opiskelijat saavat tietoa erilaisista ajankohtaisista globaalin taso teemoista, kuten yritysten yhteiskuntavastuusta, ympäristöasioista, HIV-viruksen leviämisen vaikutuksista, ihmisoikeuksista jne. Kurssin seurauksena opiskelijat osaavat ajatella asioita monelta kannalta, sillä teemoihin pureudutaan toiminnallisten ja osallistavien menetelmien kautta. Aiempina vuosina Global.me - kurssille osallistuneet opiskelijat ovat painottaneet, että mahdollisuus päästä keskustelemaan ja oppimaan kansainvälisistä asioista eri maista tulevien opettajien kanssa sai heidät ajattelemaan omaa elämäänsä ja valintojaan. Kurssin opetussuunnitelma ohjaa kurssin sisältöä, samoin kuin maaliskuun koulutuksen sisältö ja partnereiksi valikoituvat kansalaisjärjestöt. Kurssin sisäIlöiliset painopisteet saattavat silti vaihdella kouluittain, sillä opetusharjoittelijat suunnittelevat ja toteuttavat kurssin neljän hengen ryhmissä. He saavat tähän asiantuntija-apua partnerijärjestöiltä ja global.me järjestön jäsenistöltä. Kurssin sisältö muokkautuu harjoittelijoiden oman osaamisen, taustojen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan, mutta myös koulujen toiveita painotusten suhteen kuullaan.

Myönnöt

  • 2013: 29 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Global.me projektiyhdistys ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892131

Tunnus

UHA2012-006018

Sivua muokattu

04.10.2013