Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Paossa, kotona

Kuvaus

Kehitysviestintähankkeen teemana on pakolaisuus, globaali muuttoliike ja ihmisoikeudet, erityisesti oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Tavoitteena on: 1. lisätä koululaisten ja muiden museokävijöiden tietämystä pakolaisuuden taustoista, globaalista muuttoliikkeestä kehitysmaiden arjesta ja ihmisoikeuksista, erityisesti oikeudesta omaan kieleen ja kulttuuriin 2. vahvistaa monikulttuurisen yhteiskunnan rakenteita 3. antaa museovieraille eväitä kohdata eri taustoista tulevia henkilöitä niin koulussa, työpaikalla kuin harrastustenkin parissa. Hankkeen ylimpänä tavoitteena on lisätä globaalikasvatuksen keinoin kävijöiden suvaitsevaisuutta ja kykyä toimia kulttuurisesti moninaisessa yhteiskunnassa. Kotona pakolaisleirillä –näyttelyn (6.3.2013-2.6.2013) ja oheisohjelman avulla tarjotaan suurelle yleisölle ja koululaisille hyvin taustoistettua tietoa maailman pakolaistilanteesta: pakolaisuuteen johtaneista syistä, elämästä pakolaisena ja pakolaisleireillä sekä yhteistyökumppaneiden keräämää ruohonjuuritason materiaalia eli todellisia tarinoita pakolaisten arjesta. Hankkeella halutaan myös kertoa elämästä pakolaisuuden jälkeen ja antaa ääni yhdelle diasporiselle yhteisölle, somalialaisille. Somalialaisen kulttuuriperinnön painopiste on ollut perimätiedon ja suullisen perinteen välittämisessä sekä tapa- ja juhlaperinteessä. Somaliyhteisön perinteistä suuren yleisön tietoisuuteen Suomessa ovat nousseet lähinnä eniten valtakulttuurin tavoista erottuvat tavat, joista kuitenkin tiedetään melko vähän. Yhteisön moninaisuus ja sisäiset erot suhteessa perinteisiin ovat jääneet varsin tuntemattomiksi. Hankkeessa tuottajana toimiva ammattimainen suomalainen kulttuuriorganisaatio antaa somalitaustaisille järjestöille ja yksilöille mahdollisuuden tuottaa sekä valtaväestölle että omalle yhteisölle korkealaatuisen kokonaisuuden, joka lisää ymmärrystä ja vahvistaa yhteisön positiivista identiteettiä.

Myönnöt

  • 2013: 23 185 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Helinä Rautavaaran etnogr. museon säätiö

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892132

Tunnus

UHA2012-006019

Sivua muokattu

04.10.2013