Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Ei myytävänä

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on synnyttää keskustelua kehitysmaissa tapahtuvasta ihmiskaupasta ja sen globaaleista vaikutuksista sekä ymmärtää, että kehitysmaissa tapahtuva ihmiskauppa on myös osa meidän arkeamme. Käyttämämme kehitysmaissa valmistetut tuotteet saattavat olla kytköksissä ihmiskauppaan, kohtaamamme maahanmuuttaja voikin olla ihmiskaupan uhri. Erityisesti sosiaali- ja terveysalalla on tarve tiedostaa ongelma, koska kehitysmaiden ihmiskaupan vaikutuksiin voi törmätä käytännön työssä Suomessa. Hankkeella pyritäänkin lisäämään sosiaali- ja terveysalan opettajien ja opiskelijoiden tietoisuutta kehitysmaissa tapahtuvasta ihmiskaupasta sekä antamaan välineitä tunnistaa mahdolliset kohtaamiset ihmiskaupan uhrien kanssa. Hankkeen avulla kerrotaan myös erilaisista tavoista toimia ihmiskaupan vastaisessa työssä, näkökulmana esimerkiksi kirkollisten toimijoiden työ. Hankkeen puitteissa järjestetään toukokuussa 2013 seminaari. Seminaariin kutsutaan puhujiksi kaksi ihmiskaupan asiantuntijaa eteläisestä Afrikasta. Lisäksi hankkeeseen kutsutaan yksi ihmiskaupan itse kokenut kokemusasiantuntija sekä ihmiskaupan asiantuntija Suomesta. Seminaarin yhteydessä järjestetään valokuvanäyttely eteläisen Afrikan ihmiskaupasta ja tuodaan esille uhrien tarinoita. Hanke osallistuu myös Maailma Kylässä- festivaaleille 2013. Hankeseminaarin vieraat osallistuvat festivaalin asiantuntijapuheenvuoroihin. Lisäksi hanke on mukana Helsingin Diakonissalaitoksen festivaaliständillä, jossa jaetaan materiaalia ja tietoa kehitysmaissa tapahtuvasta ihmiskaupasta. Osana hanketta tuotetaan 200 kpl ""ihmiskauppakasseja"", joiden sisältönä on materiaalia aiheesta, ja joita jaetaan festivaalikävijöille.

Myönnöt

  • 2013: 25 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892133

Tunnus

UHA2012-006020

Sivua muokattu

04.10.2013