Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Kimppu-lehti - näkökulmia maailman muuttoliikkeisiin

Kuvaus

Kimppu - näkökulmia maailman muuttoliikkeisiin - hanke viestii opiskelijatekoisen lehden kautta ajankohtaisista ilmiöistä, jotka liittyvät kehitykseen ja ihmisten globaaliin liikkuvuuteen. Hankkeen tarkoituksena on toimia kanavana, jonka kautta korkeakouluopiskelijat voivat perehtyä kehityskysymyksiin ja ilmaista niihin liittyviä perusteltuja näkemyksiään. Tavoitteet Hankkeen ylätavoitteena on tukea yliopisto-opiskelijoiden kasvua globaalivastuuta kantavina ja moninaisuutta kunnioittavina kansalaisina, jotka osaavat tarkastella maailman tapahtumia kehityksen näkökulmasta. Alemmalla tasolla hankkeen tavoitteena on: (1) lisätä ymmärrystä globaalin liikkuvuuden ja kehityksen tematiikasta sekä tarjota perusteltuja argumentteja omien käsitysten päivittämiseksi (2) tarjota opiskelijoille helppopääsyinen kanava osallistua kehityspoliitiikkaa ja globaaliliikkuvuutta koskevaan julkiseen keskusteluun (3) rohkaista toimimaan globaalien kehityskysymysten parissa hankkeen ulkopuolella Toteutus Hankkeessa tuotetaan sisällöllisesti ja visuaalisesti laadukas Kimppu-Iehti, jossa julkaistaan opiskelijoiden kirjoituksia ihmisten liikkuvuuteen liittyvistä kehityskysymyksistä. Lehdessä tulee olemaan noin 30 sivua, ja se painetaan mahdollisuuksien mukaan ekopaperille. Painosmäärä on 10 500 kappaletta. Identtinen lehti julkaistaan pdf-versiona internetissä, Kimppu-Iehden blogissa, joka löytyy osoitteesta hltp:l/blogs.helsinki.fi/kimppu-Iehti Painettu lehti postitetaan kaikille Helsingin yliopiston 1.-3. vuosikurssin opiskelijoille. Loput 500 lehteä jaetaan pidempään yliopistolla opiskelleille ja muille aiheesta kiinnostuneille yliopistokirjasto Kaisassa, Maailma kylässä -festivaaleilla, lehden julkaisutilaisuudessa ja yliopiston avajaiskarnevaaleilla syyskuussa 2013. Painettu lehti lähetetään myös kaikkiin Suomen ylioppilaskuntiin sekä SYL:oon. Toinen hankkeen keskeinen toiminto on huhtikulle ajoittuva lehden julkaisutilaisuus, joka kokoaa yhteen Kimpun tekijöitä ja lukijoita (arviolta 30-50 henkilöä). Tilaisuuteen kutsutaan ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka alustavat keskustelua myöhemmin valittavasta, globaaIiliikkuvuuteen liittyvästä aiheesta. Tilaisuus on avoin kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille. Kimpulle viime vuonna perustettua blogia päivitetään ja kehitetään aktiivisesti.

Myönnöt

  • 2013: 11 800 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892134

Tunnus

UHA2012-006021

Sivua muokattu

04.10.2013