Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Ihmiosikeudet.net – monimuotoista opetusta ja tietoa ihmisoikeuksista

Kuvaus

Hankkeen sisältö ja pedagoginen lähtökohta perustuu eri järjestöjen kanssa yhteistyössä tuotettuun Ihmisoikeudet.net -verkkomateriaaliin. Sivusto sisältää perustiedot ihmisoikeuksista, niiden historiasta ja sisällöstä. Lisäksi ihmisoikeuksien toteutumista ja niiden toteutumisen ongelmallisuutta tarkastellaan eri teemojen kautta kansainvälisesti ja Suomessa. Ihmisoikeuskysymysten lisäksi kasvatukseen tuodaan globaalit kehityskysymykset ja vastuulliseen maailmankansalaisuuteen kasvamisen teemat. Keskeinen toiminto hankkeen aikana on uuden, laadukkaan materiaalikokonaisuuden tuottaminen ihmisoikeuksista, ihmisoikeuskasvatuksesta ja kehityskysymyksistä sekä tämän materiaalin käyttöön otto eri oppilaitoksissa. Hankkeella on vahva perusosaaminen ihmisoikeus- ja kehityskysymysten käsittelystä aikuisopiskelijoiden keskuudessa. Opintokokonaisuuden kehittämisessä hyödynnetään myös ihmisoikeudet.net -verkkosivuston käyttäjiltä saatua tietoa sekä ihmisoikeus- ja kehityskasvatuksen koulutukseen osallistuneilta saatua palautetta. Valitut yhteistyökumppanit varmistavat materiaalin saamisen oppilaitosten käyttöön. Haasteena on luoda itseopiskelumateriaaliksi toimiva kokonaisuus, jossa pystytään ilman lähiopetusjaksoja ylläpitämään ihmisoikeuskasvatukseen keskeisesti kuuluva toiminnallinen ja keskusteleva luonne. Opintokokonaisuuden suorittaneella tulee olla tarvittava tietopohja ihmisoikeuksista ja kehityspolitiikasta, lisäksi tehtävien suorittamisen tulee ohjata ihmisoikeuksien huomioimiseen, kriittiseen ajatteluun ja aktiiviseen toimintaan. Materiaalin tulee olla käyttäjäystävällistä sekä opiskelija että ohjaaja huomioiden. Itseopiskelumateriaalin tuottamiseen käytetään myös ulkopuolisia resursseja, jotta materiaalista saadaan laadukas ja toimiva. Yhteistyötä tehdään kokeneiden verkkokurssien toteuttajien kanssa.

Myönnöt

  • 2013: 100 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Ihmisoikeusliitto ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892135

Tunnus

UHA2012-006022

Sivua muokattu

04.10.2013