Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,17.10.2013

Pohjois-Tanan integroitu äiti-lapsiterveyshanke

Kuvaus

Suomen Punaisen Ristin tukema kolmevuotinen hanke toteutetaan Tana-joen alueella, joka on yksi Kenian köyhimmistä maakunnista. Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa äiti- ja lapsikuolleisuuden tukemalla Kenian terveysviranomaisten yhteisöterveysstrategiaa (Community Health Strategy). Strategian tavoitteena on lisätä alueen yhteisöterveysyksiköitä (Community Health Units) kouluttamalla ja vahvistamalla kyläterveyskomiteoita (Village Health Committee) ja lisäämällä terveystietoutta yhteisö- ja Punaisen Ristin vapaaehtoisten avulla. Hankkeessa pyritään parantamaan äitien ja lasten terveyttä tukemalla synnytyspalveluita, edistämällä seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden käyttöä sekä jakamalla ravitsemustietoutta naisille ja lapsille. Sen lisäksi hankkeen aikana tutkitaan miten Kenian uusi hallintorakenne vaikuttaa yhteistyöhön terveyssektorilla toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa.

Rahoituspäätös  17.10.2013

119 980 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lisääntymisterveydenhuolto 50%
  • Ravitsemus 50%

Rahoituskanava

Suomen Punainen Risti

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

24821150

Tunnus

UHA2013-005457

Sivua muokattu

15.11.2013