Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.08.2012

Green Diplomacy;Tuki UNEPin ympäristödiplomatia-aloitteelle

Kuvaus

YK:n ympäristöohjelma UNEP on tutkinut luonnonvarojen ja konfliktien välistä suhdetta 1990- luvulta alkaen. Suomi on UNEP:in konfliktien ja luonnonvarojen yhteyttä painottavan, uraauurtavan työn pitkän linjan tukija. Vuodesta 2008 eteenpäin Suomi on tukenut UNEP:in Environmental Co-operation for Peacebuilding- hankkeen I- ja II-vaiheita yhteensä 5 miljoonalla eurolla. Hankkeen I-vaiheen (2007–2009) merkittävimpiä saavutuksia olivat ensimmäisen kokonaisvaltaisen ympäristön ja konfliktien yhteyttä valottavan arviointiraportin tuottaminen. I-vaiheen puitteissa tehtiin useita maatutkimuksia muun muassa Sierra Leonessa, Keski-Afrikan tasavallassa, Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä Gazassa. Hankkeen toisessa vaiheessa I-vaiheen aikana kehitettyjä konsepteja testattiin käytännössä kenttätasolla Somaliassa, Sierra Leonessa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Keski-Afrikan tasavallassa, Guineassa sekä Ruandassa. II-vaiheen aikana kehitettiin koulutusmoduuleja ja uusia yhteistyöohjelmia muiden YK-järjestöjen kanssa. Lisäksi perustettiin 150 tapaustutkimusta kattava tietokanta, johon kerättiin parhaita käytäntöjä koskien luonnonvarojen hallintaa konfliktien repimissä maissa. Suomelta on pyydetty rahoitusta myös hankkeen III-vaiheelle. Hankkeen ylätason kehitystavoitteena on varmistaa, että luonnonresurssien hallinnalla edistetään kestävää rauhanrakennusta hauraissa valtioissa ja estetään luonnonvarojen muodostuminen epävakaisuuden laukaisijaksi. Hankkeen spesifinä tavoitteena on vahvistaa hauraiden valtioiden, alueellisten organisaatioiden, YK-alajärjestöjen sekä kansalaisyhteiskunnan kykyä käsitellä luonnonresursseihin liittyviä riskejä ja toisaalta niihin liittyvää rauhanrakennuspotentiaalia osana rauhanrakennusta ja turvallisuuspolitiikkaa, sekä niihin liittyviä suunnitelmia ja ohjelmia. Tavoitteisiin tähdätään viiden alatoiminnon kautta. 1) Hauraiden valtioiden avustaminen luonnonresursseihin liittyvien riskien ja hyötyjen arvioinnissa konfliktien eston ja rauhanrakennuksen näkökulmasta ja näiden tietojen integroiminen maiden rauhanrakennussuunnitelmiin 2) Uusien yhteistyömuotojen katalysoiminen, teknisen avun tarjoaminen hauraissa valtioissa 3) Rauhanturvaoperaatioiden vihertäminen 4) Ympäristödiplomatian ja – sovittelun harjoittaminen 5) Kokemuspohjaisten politiikkaraporttien, ohjeiden ja koulutuksen tuottaminen

Rahoituspäätös  24.08.2012

3 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

YK:n ympäristöohjelma

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89848101

Tunnus

UHA2011-006193

Sivua muokattu

29.04.2013