Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.11.2017

UNDP: Paikallisyhteisöjen kantokyvyn vahvistaminen Syyriassa ja sen naapurimaissa

Kuvaus

YK on vuodesta 2015 vastannut Syyrian kriisiin humanitaarisen avun ja resilienssin eli yhteisöjen kantokyvyn (kehitysyhteistyö) yhdistävillä kokonaisvaltaisilla apusuunnitelmilla: Syyriaan Humanitarian Response Plan (HRP) sekä alueellinen Regional Refugee & Resilience Plan (3RP). Yhteissumma on ennätykselliset 8 mrd dollaria. UNDP on vastuussa resilienssityön koordinoinnista molempien suunnitelmien osalta. Tuki elinkeinoille ja työllistymiselle on Suomen uuden Syyria-Irak -apustrategian 2017–2020 prioriteetteja. Tässä hankkeessa rahoitetaan UNDP:n ohjelmaa Syyriassa ja naapurimaissa HRP:n "Early recovery & livelihoods" ja 3RP:n "Livelihoods & social cohesion"-sektoreilla. Rahoitus UNDP:n alueelliselle ohjelmalle on Suomen strategian keskeisimpiä interventioita. Suomi on rahoittanut UNDP:ta (em. alueet + Jordanian maaohjelma) vuosina 2015-2017 yhteensä 4 MEUR eurolla. Keskeisiä tuloksia 1) Suomen kokoaan suurempi vaikuttavuus ja näkyvyys kulminoituen 24.1.2017 Helsingin Syyria-konferenssiin; 2) lähes 3000 työllistettyä haavoittuvaa nuorta Syyrian sisällä; 3) Libanonissa fasilitoitu kaikkien poliittisten puolueiden yhteinen visio vastauksesta syyrialaispakolaistilanteeseen; ja 4) Jordaniassa ammattikoulutettu ja työllistetty naisia ja tuettu arvoketjuja pakolaisia majoittavissa yhteisöissä. Suomen uusi 4 MEUR rahoitus (2017-2018) jakaantuu seuraavasti: 2,5 MEUR Syyrian maaohjelmaan, 1 MEUR alueelliseen politiikkavaikuttamiseen ja 0,5 MEUR Libanonin kansallisen dialogin ja pakolaisvasteen tukemiseen. Erityishuomiota kiinnitetään naisten asemaan ja työllistymiseen. Syyrian sisällä toimimiseen liittyy poliittisia sensitiivisyyksiä jälleenrakennuksen osalta. Suomen rahoittama työ rajoittuu elinkeinojen tukemiseen ja kevyeen peruspalveluinfran rehabilitointiin. Syyria ja Libanon ovat keskitulotason maina ODA-kelpoisia. Hankkeet Syyriassa toimivat erittäin korkean riskin ympäristössä.

Rahoituspäätös  08.11.2017

4 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 20%
  • Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille 40%
  • Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittäminen 40%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85301028

Tunnus

UHA2017-004591

Sivua muokattu

05.12.2017