Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Vastuullinen liiketoiminta kehitysmaissa

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisyritysten tietoisuutta yhteiskuntavastuusta, vastuullisen yritystoiminnan periaatteista ja niiden merkityksestä kehittyvillä markkinoilla. Lisäksi tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja tiedonjakoa eri toimijoiden (yritykset, järjestöt, julkinen sektori, oppilaitokset) välillä. Esimerkiksi yritysten ja järjestöjen yhteistyö lisääntyy ja on muuttunut lahjoitusten antamisesta ja ottamisesta strategisempaan asiantuntijuuden vaihtoon. Yhteistyö ja tiedonvaihto tarjoavat kuitenkin paljon uusia mahdollisuuksia: järjestöissä on kehitysmaita koskevaa asiantuntemusta, jota yrityksissä ei vielä tunneta. FiBSin monimuotoinen jäsenistö tarjoaa oivan alustan tähän. Lisäksi tavoitteena on välittää tietoa työkaluista ja parhaista käytännöistä. Hanke koostuu eri osa-aluista, joista jokainen tukee suomalaisyritysten vastuullisen liiketoiminnan kehittymistä kehittyvillä markkinoilla. Hanke koostuu seuraavista toiminnoista: 1. www-tietopankki (rakentaminen 3-6/2013) 2. Seminaarit (2 kpl) (3/2013 ja 10/2013) 3. Toimittajille suunnattu keskustelu/koulutustilaisuus (4/2013) 4. Työpajat (2 teemaa; molemmista 2 työpajaa) 5. Julkaisu: ""Vastuullista yritystoimintaa kehittyvillä markkinoilla - mitä, miksi, miten"" Tiivistettynä hanke edistää yritysten yhteiskuntavastuuta, ihmisoikeuksien huomioimista, levittää tietoa kansainvälisistä normeista ja ohjeistuksista, pyrkii lisäämään tietoa oikeidenmukaisen veronmaksun merkityksestä ja aggressiivisen verosuunnittelun riskeistä sekä levittää tietoa kehitysmaiden tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista. Lopulta hanke myös tukee Suomen kehityspoliittisen ohjelman läpileikkaavia tavoitteita: oman toiminnan kehittämisen kautta ja kokonaan uusien yritysinnovaatioiden kautta yrityksillä on mahdollisuus lisätä ilmastokestävyyttä. Uusien työpaikkojen, oikeudenmukaisen palkkauksen ja ihmisarvoisten työolojen kautta yritykset ovat mukava eriarvoisuuden vähentämisessä. Yritystoiminnalla voidaan myös edistää sukupuolten tasa-arvoa tarjoamalla naisille työpaikkoja ja siten mahdollisuus oppimiseen ja oman elannon turvaamiseen.

Myönnöt

  • 2013: 40 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Finnish Business & Society ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892127

Tunnus

UHA2012-006004

Sivua muokattu

04.10.2013