Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.11.2017

Suomen Akatemian kehitystutkimus: hakukierrokset 2013 ja 2014

Kuvaus

Kehitystutkimus tukee osaltaan Suomen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tavoitteiden saavuttamista köyhyyden vähentämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Suomen Akatemian ja UM:n yhteisrahoitus kehitystutkimukseen on vakiintunut monivuotisten tutkimushankkeiden rahoittamiseen, joita toteuttavat suomalaiset tutkimusryhmät yhteistyössä kehitysmaiden tutkijoiden kanssa. Suomen Akatemian kanssa on ollut sopimus kolmivuosisesta rahoituskaudesta. Joka kolmas vuosi summa osoitetaan Akatemian valtuudesta ja kahtena muuna vuonna UM osoittaa varat Akatemian käyttöön erillisellä toimeksiantosopimuksella. Suomen Akatemian kehitystutkimuksen vuosien 2013 ja 2014 hakukierroksien rahoitus yhteensä 6 miljoonaa euroa. Hankkeelle tehdään 139 679 EUR suuruinen lisämyöntö (2. lisämyöntö) vuoden 2015 käyttämättä jäävistä siirtomäärärahoista, jotka ovat vapautuneet muilta Suomen Akatemian hankkeilta.

Rahoituspäätös  08.11.2017

139 679 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Rahoituskanava

Suomen Akatemia

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89892116

Tunnus

UHA2017-005439

Sivua muokattu

10.11.2017