Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

Kansainvälisen rikostuomioistuimen uhrirahaston ohjelma seksuaali- ja muun sukupuoliperustaisen väkivallan uhrien auttamiseksi Afrikassa

Kuvaus

Addressing Sexual & Other Forms of Gender-Based Violence - Rehabilitating and Supporting Victim Survivors on Kansainvälisen rikostuomioistuimen uhrirahaston ohjelma, joka kohdistuu seksuaalisen väkivallan uhrien auttamiseksi. Ohjelmaa rahoitetaan uhrirahaston varoista, jotka koostuvat pääosin valtioiden vapaaehtoisista lahjoituksista. ICC:n uhrirahaston toiminta kohdistuu Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa (International Criminal Court, ICC) käsiteltävien rikosten uhrien ja heidän perheenjäsentensä auttamiseen. ICC:n toimivaltaan kuuluvat tällä hetkellä joukkotuhonta, rikokset ihmisyyttä vastaan sekä sotarikokset. Varoja kohdennetaan erityisesti sellaisiin kestäviin itseapuprojekteihin, joissa uhrit osallistuvat partnereina hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen. Uhrirahaston kautta rahoitettavan Addressing Sexual Violence -ohjelman tavoitteena on tukea erityisesti seksuaalisen väkivallan uhreja siten, että he pääsisivät uhrin asemasta yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseniksi. Suomen tukemia hankkeita toteutetaan Kongon demokraattisessa tasavallassa, Ugandassa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Norsunluurannikolla.

Rahoituspäätös  01.11.2012

800 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 20%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 30%
  • Ihmisoikeudet 50%

Rahoituskanava

Kansainvälisen rikostuomioistuimen uhrirahasto

Ota yhteyttä

oik-10

Rahoituskohteen numero

28923101

Tunnus

UHA2011-007069

Sivua muokattu

27.08.2013